SENENİN BELİRLİ ZAMANLARINDA OKUNACAK DUALAR

AREFE GÜNÜ DUASI

Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri’nin “Dualar ve Zikirler” adlı kitabında ki “Senenin Belirli Zamanlarında Okunacak Dualar” bölümü başlığı altında yer alan “Arefe Günü Duası” kısmı…

Peygamberimiz –sallallahu aleyhi ve sellem– Arefe gününde en ziyâde şöyle derlerdi:

“Allah’tan başka ilâh yoktur, yalnız O vardır ve hiçbir şerîki yoktur. Mülk O’nundur ve hamd de O’na mahsustur. Bütün hayırlar O’nun elindedir ve O her şeye kâdirdir.”