GÜNÜN BELLİ ZAMANLARINDA OKUNACAK DUÂLAR

HELAYA GİRERKEN VE ÇIKARKEN OKUNACAK DUA

Mahmud Sami Ramazanoğlu -hazretlerinin- “Dualar ve Zikirler” adlı kitabında ki “Günün Belli Zamanlarında Okunacak Duâlar” bölümü başlığı altında yer alan “Helaya Girerken ve Çıkarken Okunacak Dua” kısmı…

Enes bin Mâlik radıyallahu anh-’dan rivayet olunduğuna göre Nebiyy-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– def’i hacete girerlerken:

“Allah’ım, şeytanların erkeklerinden ve dişilerinden sana sığınırım” derlerdi. (Buhârî, Deavât, 54)

Nebiyy-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

“Sizden biriniz heladan çıkarken:

«Benden bana eza veren şeyi gideren ve bana yarayacak şeyi bende tutan Allah’a hamd olsun.» desin” (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağir, no: 574; Ali el-Müttakî, IX, 350/26390).