ABDEST VE CAMİ DUÂLARI

HER NAMAZDAN SONRA OKUNACAK DUA

Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri’nin “Dualar ve Zikirler” adlı kitabında ki “Her Namazdan Sonra Okunacak Duâ” bölümü…

Li-îlâfi Kureyş sûresini sabah ve akşam veya beş vakit namazın akabinde en az onbir kere okumaya devam edilirse biiznillahi Teâlâ kişinin hayat tehlikesinden emin kalacağını İmam Rabbânî, Mektûbat’ında haber veriyor.

  • Kureyş Suresinin Arapçası, Okunuşu ve Anlamı

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. Li îlâfi kurayş. Îlâfihim rihlete’ş-şitâi ve’s-sayf. Felya’budû Rabbe hâze’l-beyt. Ellezî et’amehum min cû’ın ve âmenehum min havf.

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Kureyş’in emniyetini sağladığı, yaz ve kış yolculuğunda onları (güvenliğe ulaştırıp başkalarıyla) ısındırıp yakınlaştırdığı için onlar, bu evin (mabed’in, Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsinler.
Ki O (Allah) kendilerini açlıktan (kurtarıp) doyuran ve her çeşit korkudan güvenliğe kavuşturandır.