MUHTELİF VESİLELERLE OKUNACAK DUÂLAR

BELÂ TUZAK VE İLÂHÎ GAZABDAN KORUNMAK İÇİN OKUNACAK DUA

Mahmut Sami Ramazanoğu Hazretleri’nin kıymetli eseri “Dualar ve Zikirler” kitabı “Muhtelif Zamanlarda Okunacak Dualar” bölümü altında yer alan “Belâ, Tuzak ve İlâhî Gazabdan Korunmak İçin Okunacak Dua” kısmı…

“Allah teâlâ buyuruyor: Ümmetine söyle! On defa sabahleyin:

«Günahlardan korunmaya güç yetirmek ve taate kuvvet bulmak, ancak Allah’ın tevfik ve yardımıyladır.» desinler, on defa akşamleyin, on defa da yatarken. Yatarken demeleri mukabilinde dünyâ belâları onlardan def olunur. Akşam demeleri mukabilinde şeytanın tuzaklarından kurtulurlar. Sabahleyin demelerine mukabil gadabımdan mahfuz kalırlar.” (Ali el-Müttakî, no: 3607)