MUHTELİF VESİLELERLE OKUNACAK DUÂLAR

GÖZÜNÜ SEMAYA KALDIRINCA OKUNACAK DUA

Mahmut Sami Ramazanoğu Hazretleri’nin kıymetli eseri “Dualar ve Zikirler” kitabı “Muhtelif Zamanlarda Okunacak Dualar” bölümü altında yer alan “Gözünü Semâya Kaldırınca Okunacak Dua” kısmı…

Gözünü semâya kaldırdığı zaman Rasûl-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem-:

“Ey kalbleri çekip çeviren! Benim kalbimi Senin tâatın üzere sabit kıl.” derlerdi. (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, no: 6707; krş. Nevevî, el-Ezkâr, 284)