MUHTELİF VESİLELERLE OKUNACAK DUÂLAR

HOŞLANILAN VEYA HOŞLANILMAYAN DURUMLARDA OKUNACAK DUA

Mahmut Sami Ramazanoğu Hazretleri’nin kıymetli eseri “Dualar ve Zikirler” kitabı “Muhtelif Zamanlarda Okunacak Dualar” bölümü altında yer alan “Hoşlanılan Veya Hoşlanılmayan Durumlarda Okunacak Dua” kısmı…

Rasûlullah –sallallahu aleyhi ve sellem-’e sevdiği bir iş zahir olunca:

“Allah’a hamd olsun ki ancak O’nun nîmetiyle sâlih ameller tamama erer.” der, sevmediği bir işle karşılaşınca da:

“Her halde Allah’a hamd ederiz” derlerdi. (İbn Mâce, Edeb, 55)