MUHTELİF VESİLELERLE OKUNACAK DUÂLAR

DÜŞMAN KORKUSUNDAN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUA

Mahmut Sami Ramazanoğu Hazretleri’nin kıymetli eseri “Dualar ve Zikirler” kitabı “Muhtelif Zamanlarda Okunacak Dualar” bölümü altında yer alan “Düşman Korkusundan Kurtulmak İçin Okunacak Dua” kısmı…

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Lâ ilâhe illallah, benimle bütün şeytanların arasına perde olarak.

Lâ ilâhe illallah, benimle bütün belâ ve kazaların arasına perde olarak.

Lâ ilâhe illallah, benimle bütün düşmanların arasına perde olarak.

Melik ve Cebbâr olan Allah’tan başka ilâh yoktur.

Vâhid ve Kahhâr olan Allah’tan başka ilâh yoktur.

Müheymin ve Settâr olan Allah’tan başka ilâh yoktur.

Kebîr ve Müteâl olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Rahmetinle (muhâfaza eyle) ey merhametlilerin en merhametlisi.

İbn Abbasradıyallahu anh-’dan rivayete göre Rasûl-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem-: “Babanız İbrâhîm -aleyhisselâm- da İsmail ve İshâk -aleyhisselâm-’ı böyle istiâze ederdi, diyerek Hasan ve Hüseyin -radıyallahu anhüma-’yı Allah’a sığındırır ve derdi ki:

“Bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden (Yılan, Akrep gibi haşerâttan veyahud insanın şuûruna halel getirecek olan kâffe-i eşyadan) ve her bir isabet edici gözden Allah’ın tam kelimeleriyle (Kelâmullah ile, tam, kâmil, şâfî ve fâideli olan kelimeleriyle) Allah’a sığınırım.” (Buhârî, Enbiyâ, 10; Kenzû’l-İrfân, s. 148)

“Göz isabetinden muhafaza edilmeniz için Allah’a sığınınız. Zira isâbet-i ayn haktır.” (Hâkim, IV, 239)

“Nefesten ve gözden Allah’a sığınınız.” (Ali el-Müttâkî, no: 28389)

“Akşamleyin:

“Allah Nuh’a rahmet etsin. Ve Nuh’a selâm olsun” diyen kimseyi o gece akreb sokmaz. (Ali el-Müttâkî, no: 3564)