MUHTELİF VESİLELERLE OKUNACAK DUÂLAR

ÖLÜ KABRE KONUNCA OKUNACAK DUÂ

Mahmut Sami Ramazanoğu Hazretleri’nin kıymetli eseri “Dualar ve Zikirler” kitabı “Muhtelif Zamanlarda Okunacak Dualar” bölümü altında yer alan “Ölü Kabre Konunca Okunacak Dua” kısmı…

“Meyyiti kabrine koydukları zaman:

«Allah’ın adıyla, Allah ile ve Allah yolunda Rasûlullah’ın dini üzere» derlerdi.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağir, no: 6819)