MUHTELİF VESİLELERLE OKUNACAK DUÂLAR

NAZAR GÖZ DEĞMESİNE KARŞI OKUNACAK DUA

Mahmut Sami Ramazanoğu Hazretleri’nin kıymetli eseri “Dualar ve Zikirler” kitabı “Muhtelif Zamanlarda Okunacak Dualar” bölümü altında yer alan “Nazar ve Göz Değmesine Karşı Okunacak Dua” kısmı…

İsâbet-i ayna; nazar değmesine tedbîr olarak Allah’ın kitabında sekiz âyet vardır. Kul bunu okuduğu gün insan ve cinlerden hiç birinin nazarı değmez. Bunlar: Fâtihâtü’l-kitâb ki, yedi âyettir. Bir de Âyete’l-Kürsî.

“Beğendiği bir şey gördüğünde bir mümin:

derse ona nazar isabet etmez. (Beyhâkî, Şuab, IV, 90)