MUHTELİF VESİLELERLE OKUNACAK DUÂLAR

GÖK GÜRLEYİNCE OKUNACAK DUA

Mahmut Sami Ramazanoğu Hazretleri’nin kıymetli eseri  “Dualar ve Zikirler” kitabı “Muhtelif Zamanlarda Okunacak Dualar” bölümü altında yer alan “Gök Gürleyince Okunacak Dua” kısmı…

“Gök gürültüsünü işittiğiniz zaman Allah’ı zikrediniz, çünkü o zikredene bir zarar vermez. Gök gürültüsünü işittiğiniz zaman Allah’ı tesbih ediniz, tekbîr getirmeyiniz.” (Râmûzû’l-ehâdis, 50; Teberânî’den)

“Şimşek ve gök gürültüleri işittiği zaman Rasûlullah –sallallahu aleyhi ve sellem-:

“Ey Rabbim! Bizi gadabınla öldürme, azâbınla helâk etme, bundan evvel bize âfiyet ver,” derlerdi.” (Tuhfetû’z-Zakirîn, 173 (Tirmizî, İbn es-Seniy’den)