MUHTELİF VESİLELERLE OKUNACAK DUÂLAR

MÜMİNLER İÇİN OKUNACAK DUA

Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri’nin “Dualar ve Zikirler” adlı kitabında ki “Muhtelif Vesilelerle Okunacak Duâlar” bölümü başlığı altında yer alan “Müminler için Dua” kısmı…

Ebû Hüreyre radıyallahu anh-’den rivayet olunduğuna göre, Nebiyy-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– şöyle duâ etmişlerdir:

“Yâ Rabb! Ben hangi bir mü’mine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem kıyamet gününde o sözü onun için Sana kurbiyyet eyle; yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır.” (Buhârî, Deavât, 34; Müslim, Birr, 88, 89 vd.; Dârimî, Rikak, 53; İbn Hanbel, III, 390)